Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Radlin 30.07.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin


Pani
                                                                                                       mgr  Barbara Magiera
                                                                                                   Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy chodnika w rejonie ulicy Narutowicza

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulicy Narutowicza, w sprawie  budowy chodnika wzdłuż tej ulicy; zwracam się z prośbą o podanie przyczyn opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Proszę również o podanie informacji, dotyczącej przypuszczalnego terminu rozpoczęcia robót.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie: