Budżet Miasta Radlin na 2012 rok

W dniu 29.12.2011 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2012 rok.             Planowane dochody budżetu –  52 140 000,00 zł
Planowane wydatki budżetu   –  62 742 775,00 zł
Deficyt budżetu miasta           –  10 602 775,00 zł

W planie wydatków na 2012 rok ujęto wykonanie następujących robót w rejonie umownej dzielnicy Reden:
1. wykonanie chodników na ul. Rydułtowskiej od ul. Puszkina do ul. Sokolskiej      oraz od nr 55 – 77 – 80 000 zł
2. remont przejścia pomiędz ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej
3. remont nawierzchni ul. Wiosennej bocznej – 25 000 zł
4. przełożenie nawierzchni ul. Wiosennej bocznej do stacji LPG – 90 000 zł
5. przebudowa ul. G. Zapolskiej – 700 000 zł
6. przebudowa ul. Wiosennej – 2 300 000 zł
7. wykonanie dokumentacji kanalizacji ul. Sokolska-Narutowicza-Młyńska – 42 000 zł
8. wykonanie oświetlenia ul. Sokolska 32 – 44 i boczna Wiosenna do stacji LPG
9. remont nawierzchni łącznika Rydułtowska – Narutowicza – 38 000 zł

Więcej na temat budżetu Miasta Radlin na 2012 rok w zakładce Felietony