Budżet Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 19.12.2012 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2013 rok.            

Planowane dochody budżetu – 51 242 832,00 zł   (2012 r. – 52 140 000,00 zł)
Planowane wydatki budżetu   – 63 551 380,00 zł  (2012 r. –  62 742 775,00 zł)
Deficyt budżetu miasta       –  12 308 548,00 zł     (2012 r. – 10 602 775,00 zł)
Całość uchwały budżetowej dostępna jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213905