Budżet Radlina na 2012 rok uchwalony

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta 29 grudnia 2011 roku. W porównaniu do projektu budżetu o którym pisałem tu zwiększone zostało jeszcze bardziej zadłużenie naszego miasta o 650 775 zł do łącznej wysokości 10 602 775 zł.
Ogólne zadłużenie miasta na koniec 2012 roku zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową będzie wynosiło 20 957 821,56 zł. Z moich obserwacji wynika, że z okolicznych gmin jedynie Radlin zdecydował się zwiększyć swoje zadłużenie w ciągu 2012 roku o prawie 100 % Większość gmin zdecydowanie stara się obniżyć swoje zadłużenie, a wydatki są zaplanowane na wykonanie koniecznych i najpilniejszych inwestycji. W naszym mieście jest natomiast odwrotnie – zwiększono dług miasta o prawie 100%, a wydatki zaplanowano na wykonanie wielu zbędnych inwestycji, lub też takich, których realizację można spokojnie odłożyć w czasie,bez zbędnego obciążania budżetu spłatą odsetek. Do takich właśnie inwestycji można zaliczyć budowę tężni solankowej na Wypandowie za 1 200 000 zł, budowę boiska na Mariackiej  za 2 300 000 zł, przebudowę fontanny w centrum za 700 000 zł, budowę parkingu kaskadowego na zboczu pod nowym cmentarzem z połączeniem drogowym do ul. Hallera za 1 114 000 zł. Te inwestycje nie przyniosą żadnych wpływów do budżetu miasta, a tylko spowodują wzrost kosztów z tytułu obsługi.

Z całą pewnością można stwierdzić, że jest to wydawanie pieniędzy dla samego wydawania. Tylko że to są nasze pieniądze (podatników) którymi gospodaruje się lekką ręką, bez patrzenia na dalsze efekty zainwestowania każdej złotówki.