Dług publiczny miasta Radlin 2005 – 2011

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi zadłużenia Radlina, poniżej przedstawione zostały wielkości kwotowe długu miasta na przestrzeni lat 2005 – 2011

rok 2005  –   5 560 712,00  zł
rok 2006  –   5 458 298,13  zł
rok 2007  –   3 703 765,65  zł
rok 2008  –   2 341 143,70  zł
rok 2009  –   8 816 965,23  zł
rok 2010  – 13 964 125,75  zł
rok 2011  – 12 455 990,15  zł

Rok 2012  ma być w 15-letniej historii Radlina rekordowy pod względem zadłużenia, które na koniec roku ma wynieść 20 957 821,56 zł czyli  40,2% całego budżetu miasta. W trakcie spotkań z mieszkańcami w marcu br. Pani Burmistrz celowo przedstawiała  wysokość zadłużenia miasta  tylko w ujęciu procentowym, co nie odzwierciedlało rzeczywistej wielkości zadłużenia. Na spotkaniach  nie podano również informacji, dotyczącej kwoty łącznego zadłużenia miasta na koniec 2011 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji, a jedynie przedstawiano kwotę uzyskanej nadwyżki budżetowej za rok 2011.  Takie oddziaływanie socjotechniczne miało na celu zasugerowanie mieszkańcom, że miasto nie posiada zadłużenia. Celowa manipulacja danymi dotyczącymi zadłużenia zastosowana przez Panią Burmistrz, zapewne miała na celu „przyzwyczajanie mieszkańców Radlina do zadłużenia” o czym donosiły niedawno Nowiny Wodzisławskie. Poniżej link do artykułu prasowego.
http://www.nowiny.pl/radlin/82710-przyzwyczajac-mieszkancow-radlina-do-zadluzenia.html