Działki miejskie – właściciel Burmistrz Miasta Radlin i Miasto Radlin

Poniższe zdjęcia obrazują stan działek miejskich położonych w dolinie tzw. cieku Niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej aż do ul. Hallera oraz w rejonie pomnika na Redenie. W sprawie uporządkowania tych działek korespondencja z UM toczy się już od sierpnia 2011r. Pisma dostępne są w zakładce Interpelacje i Pisma oraz Felietony.