III SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 20 grudnia 2018 r. czwartek (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Programu Wspierania Rodziny dla Radlina na lata 2019-2021″. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku. Ref. Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 5 grudnia 2018 r.
18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
19. Zamknięcie sesji.