INFORMACJA O SPOTKANIU Z MIESZKAŃCAMI

W dniu 23 października 2012 r. o godz 18.00. w budynku „Sokolnia” przy ul. Sokolskiej 6, Urząd Miasta w Radlinie organizuje spotkanie z mieszkańcami ulic: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowskiej, Sokolskiej, Wiosennej i Zapolskiej. Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie informacji o nowych zasadach wywozu odpadów i śmieci oraz związanymi z tym opłatami, które zostaną wprowadzone od 1 lipca 2013 r. Na spotkaniu przedstawione zostaną również zmiany w komunikacji autobusowej, które wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2013 r. Omówiony zostanie również nowy podział Radlina na jednomandatowe okręgi wyborcze. Spotkania ponadto odbędą się w dniu 22.10.2012 r. w sali OSP Głożyny; 24.10.2012 r. w Hali Zbornej przy Koksowni Radlin oraz 25.10.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.