Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej

Radlin 24.02.2011 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul.  Rymera 15
44-310 Radlin

Dotyczy: działań Urzędu Miasta Radlina w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej.

Na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin, składam interpelację w sprawie przedstawienia przez Urząd Miasta w Radlinie działań jakie zostały podjęte w kadencji 2006 – 2010 r.w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu  ul. Rydułtowskiej. W związku z wypadkiem drogowym do jakiego doszło w dniu 18.02.2011 r. na ul. Rydułtowskiej, ( potrącenie dziecka ) proszę również o podanie informacji, czy Urząd Miasta   podejmował w tym okresie działania dotyczące w szczególności wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych, w  wymaganych przepisami miejscach na w/w ulicy.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź