Interpelacja w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 13.03.2012 r.

  Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

 W związku z informacjami zawartymi w piśmie adresowanym do mieszkańców Redeny z marca br. pod którym widnieje również Pański podpis, składam interpelację na podstawie  § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia ilości interpelacji i pism, złożonych zarówno przez Pana jak i pozostałych Radnych, którzy złożyli podpisy pod pismem; dotyczących niżej przedstawionych inwestycji:

1. budowy chodników i przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. remontu i wzmocnienia drogi bocznej Wiosennej za stacją LPG
3. przebudowy ul. G. Zapolskiej połączonej z zabudową kanalizacji deszczowej
4. remontu deptaka pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej
5. rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach: bocznej Sokolskiej i bocznej
Wiosennej
6. remontu cieku Niedobczyckiego przy ul. Rydułtowskiej, w rejonie posesji nr 55

Interpelacja dotyczy działań Radnych, podejmowanych w sprawie inwestycji w
rejonie Redeny, w kadencji 2006 – 2010 oraz w roku 2011. W przypadku stwierdzenia istnienia takich dokumentów proszę o udostępnienie ich kserokopii.