Interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

                                                                                                         Radlin dnia 25.11.2013 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera
                                                                                                           ul. Rymera 15
                                                                                                           44-310 Radlin

 

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kserokopii załączników nr 2, 5 i 7 do specyfikacji SIWZ, złożonych w  trzech przetargach przez firmę Rudeks Anna Łazarz, na zadanie inwestycyjne  –  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia solankowa z tarniną w Radlinie przy ul. Wypandów – zaprojektowanie i wykonanie ”

Prosimy również o szczegółową informację na temat:
–  przyczyn odrzucenia oferty firmy Rudeks w pierwszym i drugim przetargu
–  zmian dokonanych przez firmę Rudeks w ofercie do trzeciego przetargu, w wyniku  którego przyjęto ofertę tej firmy
–  zmian dokonanych w SIWZ, w kolejnych ogłoszeniach o przetargu
–  przedstawienia informacji w zakresie pkt. III.3.2.b. SIWZ, w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez firmę Rudeks,
a mianowicie wykonania  co najmniej dwóch robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  polegających na zaprojektowaniu i budowie tężni solankowych z tarniną o długości min. 20m i wysokości 5m
–  przyczyn dokonanej zmiany w pkt. IV.2.1 w ogłoszeniach o kolejnych przetargach,
w których zmieniono kryterium wyboru w stosunku do pierwotnego przetargu (80% najniższa cena, 20% okres gwarancji)  na 100% najniższa cena; natomiast w SIWZ do wszystkich  przetargów pozostawiono wymóg 80% najniższa cena, 20% okres gwarancji
– dlaczego został postawiony tak minimalny zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pkt. III.3.5) min. 800.000 zł jeżeli wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł

Odpowiedź UM w Radlinie: