Kapliczka przydrożna przy ulicy Wiosennej

Kapliczka przydrożna przy ulicy Wiosennej została wybudowana w 1905 roku przez Leopolda Zarzeckiego. Dzięki uprzejmości Pana Janusza Lach, na którego działce znajduje się kapliczka;  przedstawiam poniżej skan oryginalnego dokumentu z 1905 roku, pozostawionego przez Leopolda Zarzeckiego pod dachem kapliczki, na pamiątkę jej zbudowania. W związku z prowadzoną w pobliżu kapliczki zabudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budową nowej nawierzchni ul. Wiosennej, rozpocząłem starania o zabezpieczenie konstrukcji kapliczki, przed szkodliwym wpływem prowadzonych prac budowlanych oraz jej odrestaurowanie.

Poniżej prezentuję list ukryty pod dachem kapliczki przez Leopolda Zarzyckiego, który ją zbudował w 1905 roku.