Komisja Rewizyjna ?

Zgodnie ze Statutem Miasta Radlin Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem komisji jest więc kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy. Więcej na temat obecnego składu i działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radlinie w zakładce Felietony.