Odpowiedź z dnia 1.03.2011 r. na pismo w sprawie oznakowania pionowego dróg

Radlin 21.03.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

 Dotyczy: odpowiedzi z dnia 1.03.2011 r. na pismo w sprawie oznakowania pionowego dróg

Nawiązując do udzielonych  w piśmie Pana Burmistrza z dnia 1.03.2011 r. wyjaśnień w sprawie zasad oznakowania dróg, informuję że na wielu drogach w Radlinie wyloty  są oznakowane znakiem D-41 „koniec strefy zamieszkania” oraz znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”  Dotyczy to również przywołanych w piśmie ulic Matejki i Wiosennej.

W związku z tym faktem, uważam że nadszedł już odpowiedniczas  na uporządkowanie oznakowania dróg. Objazd dróg gminnych w mieście pod kątem m.in. oznakowania, o którym Pan wspomina w  piśmie, powinien przyczynić się do stworzenia aktualnego zestawienia oznakowania dróg i opracowania  harmonogramu uporządkowania i uzupełnienia oznakowania.

Odnośnie oznakowania dróg znakami  D-4a „droga bez przejazdu” uważam, że jest to informacja ważna dla użytkowników dróg, ponieważ pozwala omijać takie drogi  w razie konieczności objazdu wymuszonego np. wypadkiem drogowym.

Chciałbym jeszcze nadmienić, że wiele ulic w naszym mieście  posiada  podwójne ulicowskazy, zarówno z herbem Radlina jak i Wodzisławia.

Myślę, że czternaście lat jakie upłynęło od powstania Radlina było dostatecznym okresem czasu   na uporządkowanie oznakowania ulic miasta w tym zakresie, a tablice z herbem Wodzisławia powinny  w przyszłości zająć miejsce w Muzeum Historii Radlina, jeśli takie kiedyś powstanie.

Do wiadomości: Burmistrz Miasta Radlin mgr Barbara Magiera

Odpowiedź