Ognisko Pracy Pozaszkolnej – ciąg dalszy

Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 16.02.2012 r. zawiadomił Urząd Miasta w Radlinie o wszczęciu postępowania nadzorczego, dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Radlinie, w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jako niezgodnej z art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 8 marca 2012 r. Poniżej pismo Wojewody i odpowiedź Burmistrza Miasta Radlina. W zakładce Felietony więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.