Pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu w sprawie prac w rejonie ul. Sokolskiej i Rydułtowskiej

Radlin 16.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Sz. P.
 mgr Tomasz Wójcik
 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.
 ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

 Dotyczy: pisma PZD z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wykonania prac utrzymaniowych na terenie miasta Radlin, w rejonie ulicy Sokolskiej i Rydułtowskiej.

 

Dziękuję za przekazanie informacji dotyczących terminu wykonania prac, związanych   z utrzymaniem ul. Rydułtowskiej i ul. Sokolskiej w Radlinie. W piśmie tym została podana m.in. informacja o wykonanym już usunięciu warstwy ziemi, zalegającej na części chodnika wzdłuż ul. Sokolskiej. Chciałbym nadmienić, że taka praca nie została dotychczas wykonana i ziemia nadal zalega na części chodników. Nie ma też żadnych śladów, wskazujących na prowadzenie przez PZD jakichkolwiek prac w rejonie tej ulicy. W związku z tym, podaję poniżej mój numer telefonu, w celu umówienia ewentualnego spotkania i przekazania uwag przedstawicielowi PZD, dotyczących wykonania koniecznych prac w rejonie tej ulicy.
Tel. 604 642 943

Odpowiedź PZD