Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Strategii Inwestycji Infrastrukturalnych

Radlin 13.03.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan

 mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

 

Dotyczy: strategii inwestycji infrastrukturalnych

 Zwracam się z prośbą o udostępnienie kserokopii dokumentu pod nazwą
„Strategia Inwestycji Infrastrukturalnych” Informacja o przyjęciu przed pięciu laty takiego dokumentu, została podana w piśmie skierowanym w marcu br. przez część radnych do mieszkańców Redeny. Pod treścią pisma widnieje również  Pana podpis.

Obok odpowiedź .