Pismo do Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej w Radlinie zdnia 21.02.2011 r.

Radlin 21.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin           

Pan Piotr Cybułka
Radny Powiatu Wodzisławskiego

 

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W imieniu mieszkańców ulicy Rydułtowskiej w Radlinie, zwracam się do Pana Radnego  z prośbą  o podjęcie  skutecznych działań w  Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu  ulicy Rydułtowskiej. Działania Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny dotyczyć:

  • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
  • wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań                  ul. Rydułtowskiej  z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic. Obecnie wzdłuż całej      ul. Rydułtowskiej brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych
  • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na odcinku pomiędzy ul. Puszkin          i ul. Sokolską,  w celu ograniczenia konieczności dwukrotnego przechodzenia przez ulicę  na krótkim odcinku drogi, dla dojścia do przystanku autobusowego
  • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na wysokości posesji nr 55 – 77.       W miejscu tym występuje duże  zagęszczenie budynków, a w wyniku braku chodnika doszło już do potrącenia pieszych, którzy nie mają możliwości bezpiecznego poruszania się wzdłuż ulicy i bezpiecznego przejścia przez drogę     w tym rejonie.
  • zabudowy barier ochronnych na całej długości  niebezpiecznych skarp.

Ponadto konieczne jest wykonanie naprawy i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających dla pieszych, zabudowanych wzdłuż części chodnika przy                ul. Rydułtowskiej.
Proszę również o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z wnioskiem, o wykonanie nowej warstwy ścieralnej  nawierzchni jezdni  na całej jej długości. Ostatnia wymiana wierzchniej warstwy asfaltu była wykonana ponad 40 lat temu, a prowadzone przez kilkanaście lat łatanie dziur, doprowadziło do powstania niebezpiecznych wybojów.  W wyniku silnych drgań wywoływanych przez przejeżdżające po tych wybojach samochody ciężarowe, dochodzi do pękania ścian domów położonych w pobliżu drogi. Ulica Rydułtowska jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Radlinie, przy której doszło już do kilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych. Do ostatniego niebezpiecznego zdarzenia którego wynikiem było potrącenie dziecka doszło w dniu 18 lutego br.

Odpowiedź