Pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej

Radlin 23.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin
tel. 604642943

Pan
Arkadiusz Łuszczak
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl.

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W imieniu mieszkańców ulicy Rydułtowskiej w Radlinie, zwracam się do Pana  Naczelnika z prośbą  o podjęcie skutecznych działań  dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu drogi powiatowej tj. ulicy Rydułtowskiej.

Obecnie, wzdłuż całej długości ul. Rydułtowskiej, brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych. Działania Wydziału Komunikacji i Transportu  Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny  w szczególności  dotyczyć:

  • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
  • wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ul. Rydułtowskiej    z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic.

Ulica Rydułtowska jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Radlinie, przy której doszło już do kilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych. Do ostatniego niebezpiecznego zdarzenia, którego wynikiem było potrącenie dziecka przechodzącego przez ulicę, doszło w dniu 18 lutego br.

Odpowiedź