Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Radlin 4.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: przedstawienia informacji w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w maju br. punktu dotyczącego, przedstawienia przez Burmistrza  szczegółowych informacji,  w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Miasta; mających na celu rozwiązanie   problemu braku miejsc w przedszkolach.
Prosimy również o przedstawienie przez Burmistrza, propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyliczeniem szczegółowych kosztów  przystosowania obiektów.