Pismo w sprawie budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

                                                                                                           Radlin 27.11.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                                           Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

W związku z przewlekającą się realizacją projektu i kolejnym przesunięciem terminu budowy drogi, łączącej ul. Młyńską  z ul. Wypandów  do roku 2016, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kto był wnioskodawcą i jak uzasadniono budowę drogi ?
2. Jakie parametry drogi (klasa drogi, kategoria ruchu, szerokość) przyjęto w projekcie ?
3. Kiedy podpisano umowę na projektowanie i do kiedy, zgodnie z umową; projekt drogi miał zostać zakończony ?
4. Na jakim obecnie etapie jest realizacja projektu budowy drogi ?
5. Jaką kwotę za wykonanie projektu zawarto w umowie ?
6. Czy za wykonane dotychczas prace projektowe została wypłacona należność i w jakiej wysokości ?
7. Kiedy projektant powiadomił Urząd Miasta o problemach z własnościami działek ?
8. Na jakim obecnie etapie jest procedura ustalania własności, kto ją prowadzi i jakie są dotychczasowe koszty procedury ustalania właścicieli działek ?
9. Kto zlecił rozgraniczenie istniejącej w tym terenie drogi gminnej i jaki był koszt wykonania rozgraniczenia ?
10. Na jakie działania  zostaną przeznaczone  poszczególne kwoty w latach 2013 -2016, zaplanowane  na realizację tej inwestycji w WPF ?

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie: