Pismo w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokolskiej z dnia 12.08.2011r.

Radlin 12.08.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokolskiej

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulicy Sokolskiej, dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej obejmującej również ulice boczne Sokolskiej, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej stopnia zaawansowania prac nad dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla tych ulic. Proszę również o podanie planowanego terminu realizacji kanalizacji sanitarnej w tym rejonie miasta.

Odpowiedź