Pismo w sprawie budowy mijanki przy ul. Gabrieli Zapolskiej

 

Radlin 19.02.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: budowy mijanki dla samochodów przy ul. Gabrieli Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania mijanki na działce nr 2184/214, będącej własnością Miasta Radlin i przylegającej bezpośrednio do działki drogowej.
Ulica G. Zapolskiej, na długości ok. 250 m (co stanowi prawie 1/3 długości drogi) tj. na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania z ul. Narutowicza;  posiada szerokość
3.5 metra. Taka szerokość drogi, nie pozwala na wymijanie się samochodów i utrudnia prowadzenie bezpiecznego ruchu.
Wybudowanie mijanki w znaczny sposób przyczyniłoby się do usprawnienia ruchu i poprawienia bezpieczeństwa.