Pismo w sprawie budowy parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

 

Radlin 14.01.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
 Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: połączenia drogowego parkingu Hallera – Sienkiewicza z ul. Hallera

W nawiązaniu do informacji podanej na sesji w dniu 19.12. 2012 r. w sprawie braku możliwości połączenia komunikacyjnego projektowanego parkingu kaskadowego z ul. Hallera, zwracam się  z prośbą, o udostępnienie kopii pism Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, Urzędu Miasta w Radlinie i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczących tej sprawy.
Odpowiedź Urzędu Miasta: