Pismo w sprawie budowy tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych Wypandów z dnia 15.12.2011 r.

Radlin 15.12.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                            Radny Miasta  Radlin
ul. G. Zapolskiej 25B
44-310 Radlin

Pani mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych Wypandów

 W związku z zapowiedzią budowy tężni solankowej, zwracam się  z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Kto jest pomysłodawcą lub wnioskodawcą budowy tężni?
  2. Na jakim funkcjonującym już obiekcie  oparto pomysł budowy tężni?
  3. Na jakim zrealizowanym projekcie oparto kalkulację kosztów budowy tężni, podaną w projekcie budżetu?
  4. Jakie średnie roczne koszty będzie generowało funkcjonowanie tężni (energia elektryczna, obsługa)
  5. Czy rozważano alternatywne możliwości zagospodarowania terenu Wypandowa, a jeśli tak to jakie?
  6. Z jakich przyczyn zrezygnowano z realizacji koncepcji zagospodarowania terenu
    Wypandowa, przedstawionej w opracowaniu z 2008 roku?

    Odpowiedź: