Pismo w sprawie dokończenia przebudowy drogi bocznej Wiosennej z dnia 12.04.2011 r.

Radlin 12.04.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej na dokończenie przebudowy drogi bocznej Wiosennej

W nawiązaniu do  pisma Z-cy Burmistrza z dnia 20.01.2011 r. w sprawie  przebudowy ulicy bocznej Wiosennej, wnioskuję o przeznaczenie części środków z nadwyżki budżetowej na dokończenie przebudowy drogi na odcinku który nie został przebudowany w 2010 roku. Na chwilę obecną przebudowano odcinek o długości 185 metrów, a do całkowitego zakończenia prac brakuje jeszcze wykonanie przebudowy drogi na długości ok. 300 m.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny nieprzebudowanego odcinka drogi (głębokie koleiny powodujące uszkodzenia podwozi samochodów osobowych), na dzień dzisiejszy należałoby zamknąć tę cześć drogi dla ruchu samochodów osobowych.

Odpowiedź