Pismo w sprawie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera-Sienkiewicza

Radlin 25.04.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

  Pani

                                                                                            mgr  Barbara Magiera

                                                                                        Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera – Sienkiewicza

Zwracam się z prośbą o uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza. Dodatkowe środki finansowe w kwocie 560 zł oraz 3500 zł na wykonanie tego zadania, zostały uwzględnione odpowiednio w zmianach WPF z marca i kwietnia br.

Zgodnie z podpisaną umową firma  Bud Serwis zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy za cenę 34 440 zł.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie