Pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G.Zapolskiej z dnia 10.10.2011 r.

Radlin 10.10.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulic Puszkina i G. Zapolskiej zwracam się z prośbą  o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na części chodnika położonego na działce nr 2864/229, będącej własnością Miasta Radlin. Obecny stan chodnika stwarza zagrożenie dla osób korzystających z niego, ze względu na niebezpieczne nachylenie płyt chodnikowych w kierunku skarpy, co powoduje upadki szczególnie w okresie zimowym.

Proszę również o rozpatrzenie zabudowy poręczy wzdłuż tej części chodnika zabezpieczającej przed upadkiem ze skarpy.

Odpowiedź