Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 12- 30

Radlin 26.03.2012 r.

  Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 Dotyczy: naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 12- 30

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na ul. bocznej
Sokolskiej nr 12 -30, w miejscu wykonanych w ubiegłym roku wykopów, związanych z naprawą zapadającej się nawierzchni drogi. W powyższej sprawie zwracałem się ustnie do Wydziału GKiE jeszcze w ubiegłym roku i do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do usunięcia utrudnień dla mieszkańców i właścicieli ogródków działkowych, znajdujących się przy  tej ulicy.