Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44

Radlin 26.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości niezwłocznej naprawy
nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44.  Korzystanie z drogi wiąże się z poważnym  utrudnieniem, związanym z jednostronnym zapadaniem się nawierzchni drogi w w kierunku skarpy. Nawierzchnia drogi wykonanej z kostki betonowej zapadła się już w niektórych miejscach na głębokość ok. 20-30 cm. Uniemożliwia  to bezpieczne poruszanie się pieszych, a także powoduje uszkodzenia samochodów.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie