Pismo w sprawie odpowiedzi dot. strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 19.04.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi w sprawie strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji  w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Udzielone przez Pana Przewodniczącego odpowiedzi, dotyczące tematów jak w tytule, nie są satysfakcjonujące zarówno dla mieszkańców jak i mojej osoby. Użyte w piśmie  skierowanym do mieszkańców Redeny sformułowanie o „przyjęciu strategii inwestycji infrastrukturalnych” sugerowało, że Rada Miasta przyjęła dokument, lub też ewentualnie stanowisko; co powinno zostać w jakiś sposób udokumentowane. Natomiast z Pana wyjaśnienia wynika, że Rada Miasta przyjęła „wizję przyszłych działań” bez jakiegokolwiek udokumentowania tego faktu. Takie stwierdzenie jest dla mnie i mieszkańców niezrozumiałe. W tym wypadku należało użyć sformułowania, że „Rada Miasta miała wizje przyszłych działań, będące strategią inwestycji infrastrukturalnych” Przyjęcie przez Radę wizji, które mieli poszczególni radni, nie wymagałoby wtedy udokumentowania, ponieważ przeważnie wizje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W kwestii udzielonej odpowiedzi na interpelację, w której sugeruje Pan, że nie dotyczy spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze; chciałbym przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że interpelacja dotyczyła przedstawienia działań,  jakie podjęte zostały w latach 2006 – 2011 przez dziesięciu radnych, na rzecz inwestycji w rejonie Redeny. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: czy  działania dziesięciu radnych włącznie z Przewodniczącym Rady na rzecz inwestycji, które dotyczą prawie tysiąca mieszkańców; stanowią sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze? Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy manipulowanie przez dziesięciu radnych,  istotnymi dla tak dużej grupy mieszkańców informacjami, a dotyczącymi najważniejszego dokumentu jakim jest uchwała budżetowa; stanowi sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze?
W mojej ocenie celowo uchylił się Pan od odpowiedzi na pytanie zadane w interpelacji, ze względu na fakt, że zarówno Pan jak i pozostali radni, którzy złożyli podpisy pod pismem do mieszkańców Redeny, nie podjęli z własnej inicjatywy żadnych działań na rzecz inwestycji wskazanych w w/w piśmie.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta