Pismo w sprawie organizacji Straży Miejskiej z dnia 12.10.2011 r.

                                                                                                           Radlin 12.10.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr Andrzej Porębski
Komendant Straży Miejskiej w Radlinie 

Dotyczy: organizacji Straży Miejskiej w Radlinie

W nawiązaniu do Regulaminu Straży Miejskiej w Radlinie, zwracam się do Pana Komendanta  z prośbą, o przedstawienie podziału miasta na dzielnice z przypisaniem imiennym dzielnic dla poszczególnych strażników miejskich, w których pełnią służbę dzielnicowego.

Odpowiedź: