Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Rydułtowskiej z dnia 12.04.2011 r.

Radlin 12.04.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: odpowiedzi z dnia 21.03.2011 r. na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa  drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej.

Nawiązując do udzielonych  w piśmie Z-cy  Burmistrza z dnia 21.03.2011 r. wyjaśnień w sprawie podejmowanych  przez Urząd Miasta w Radlinie działań dotyczących  poprawy bezpieczeństwa  drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej  informuję, że w wyniku  interwencji podjętych w lutym br. zarówno w Wydziale Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego oraz w Radzie Powiatu Wodzisławskiego, została wyznaczona lokalizacja trzech przejść dla pieszych  na ul. Rydułtowskiej. Ponadto w pismach Starosty Wodzisławskiego i Naczelnika Wydziału Komunikacji  i Transportu, zostały podane informacje dotyczące podjęcia dodatkowych działań poprawiających bezpieczeństwo drogowe  w rejonie ul. Rydułtowskiej.

Pisma Starosty Wodzisławskiego oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w załączeniu.

 Do wiadomości: Rada Miasta