Pismo w sprawie przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Radlin 5.02.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, dotyczącej kategorii ruchu KR,
jaka została przyjęta dla ul. G. Zapolskiej. W piśmie Urzędu Miasta w Radlinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przebudowy tej drogi, informacja dotycząca tego parametru  nie została podana.
Ponadto zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii protokołu konieczności z dnia
16 października 2012 r. oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty dodatkowe, dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kanalizacji deszczowej w Radlinie w ulicy G. Zapolskiej”
Odpowiedź Urzędu Miasta: