Pismo w sprawie stanu chodników położonych przy ul.Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych z dnia 31.10.2011 r.

Radlin 31.10.2011 r. 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:  stanu chodników położonych przy ul. Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o niezwłoczne usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic   bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni.

Ponadto proszę się zwrócić do jednostki odpowiedzialnej za stan drzew rosnących wzdłuż ulicy Sokolskiej, o przycięcie koron tych drzew. Prawie na całej długości              ul. Sokolskiej, korony drzew przesłaniają lampy oświetlenia ulicznego, nie dopuszczając światła lamp do jezdni i chodnika.

Podobna sytuacja związana z wieloletnimi zaniedbaniami w utrzymaniu koron drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych ma miejsce również na części ul. Rydułtowskiej.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź