Pismo w sprawie uporządkowania obejścia i budowy śmietnika przy budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Rydułtowskiej 43

Radlin 13.03.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: uporządkowania obejścia i budowy śmietnika przy budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Rydułtowskiej 43

Zwracam się z prośbą o uporządkowanie obejścia oraz wybudowanie ogrodzonego śmietnika,  w rejonie budynku komunalnego, przy ul. Rydułtowskiej 43.
Obecnie śmietnik usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępnego placu zabaw   dla dzieci, a w niedalekiej odległości znajduje się również restauracja oraz park na Redenie.
Bardzo często zdarza się, że w pobliżu kubłów i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zalegają śmieci, które roznoszone są  przez wiatr i zwierzęta po parkingu i okolicy.
Taki stan rzeczy działa na niekorzyść wizerunku właściciela posesji, czyli Urzędu Miasta w Radlinie.