Pismo w sprawie wpływów podatkowych z modernizacji ewidencji gruntów

                                                                                                           Radlin 10.12.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

  Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy: wpływów podatkowych z modernizacji ewidencji gruntów

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta Radlin, zwracam się z prośbą o podanie informacji, dotyczącej wzrostu wpływów podatkowych do budżetu miasta z tego tytułu, w poszczególnych latach od rozpoczęcia procedury modernizacji.
W informacji proszę podać zarówno wysokość kwot, jak i wzrost procentowy wpływów do budżetu miasta.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie: