Pismo w sprawie wyczyszczenia poboczy,studzienek kanalizacji deszczowej i chodników przy ul. Rydułtowskiej z dnia 12.05.2011 r.

Radlin 12.05.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:   wyczyszczenia poboczy, studzienek kanalizacji deszczowej i chodników  przy ul.Rydułtowskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg  w Wodzisławiu Śl.  o niezwłoczne usunięcie zagrożenia dla użytkowników drogi, spowodowanego brakiem możliwości  odpływu wody deszczowej z jezdni, a także niedrożnością studzienek kanalizacji deszczowej  na ul. Rydułtowskiej. Na części poboczy wzdłuż ul. Rydułtowskiej utworzyły sięgarby z piasku  i  zanieczyszczeń,powodujące  brak możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
Powoduje to tworzenie się na jezdni podczas opadów deszczu rozlewisk, często dużych rozmiarów. Taki stan stwarza duże zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych korzystających z tej drogi. Ponadto proszę zwrócić się również o wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają już kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników.
Jako mieszkaniec tej części Radlina, nie przypominam sobie faktu czyszczenia chodników przy  ul. Rydułtowskiej od czasu ich wybudowania kilka lat temu.

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.