Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź.

W piśmie z dnia 15.12.2011 r. skierowanym do Burmistrza Miasta Radlina zadałem m.in. pytanie:
Kto jest autorem pomysłu lub wnioskodawcą budowy tężni solankowej na Wypandowie?

Poniżej odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:
„W tut. Urzędzie nigdy nie prowadzono ewidencji autorów pomysłów, które rodziły się najczęściej w drodze wymiany myśli, uwag, poglądów, analizy potrzeb. Podstawą rozwoju każdej jednostki organizacyjnej jest pobudzanie kreatywności członków zespołów zadaniowych. Kreatywności mieszkańcy mają prawo oczekiwać zarówno od liderów jak i innych osób biorących udział w pracach zespołów. Często więc nie sposób z imienia i nazwiska wskazać pomysłodawcę nawet najbardziej oryginalnego przedsięwzięcia. Prawdą jest, że za jego powodzenie lub niepowodzenie zawsze odpowiada lider”

Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w zakładce Felietony. Całość korespondencji w tym temacie w zakładce Interpelacje i pisma. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html