Stan bezpieczeństwa w Radlinie w 2012 roku

W dniu 26.02.2013 r. na XXIX sesji Rady Miasta omawiano sprawy bezpieczeństwa w mieście. Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa na terenie Radlina złożyli komendanci Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. Poniżej przedstawiam skany sprawozdań Komendanta Komisariatu Policji oraz komendanta Straży Miejskiej w Radlinie, dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście.

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Radlinie- analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Radlin w 2012 roku:

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radlinie za 2012 rok: