Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie do Powiatu Wodzisławskiego

Radlin 20.03.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej
Miasta Radlin

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Rada Miasta Radlin                                                                                                                           

                                                 Stanowisko

Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej,
w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
do Powiatu Wodzisławskiego

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej; stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu przez Burmistrza Miasta działań, zmierzających do przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego.
W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8.03.2012 r. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust 2 pkt 11. ustawy  o samorządzie gminnym. W związku z tym wyrokiem, jedyną uprawnioną stroną do rozwiązania porozumienia z Powiatem Wodzisławskim  w przedmiotowej sprawie,  jest Miasto Radlin reprezentowane przez Burmistrza Miasta Panią Barbarę Magiera. Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie jest Pan Piotr Cybułka – kontrkandydat Pani Barbary Magiery  do stanowiska burmistrza miasta, w wyborach samorządowych w 2010 r. W związku z tym uważamy, że podjęte przez urzędującego Burmistrza Miasta działania, są próbą zdyskredytowania i usunięcia osoby będącej kontrkandydatem do tego stanowiska.
W lokalnej prasie Pani Burmistrz Barbara Magiera zapowiedziała kontynuowanie dalszych rozmów ze Starostą Wodzisławskim w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jak określiła „ czując się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem Rady”
Powyższe działania Burmistrza Miasta uważamy za niedopuszczalne i szkodliwe, a także godzące w zasady lokalnej  demokracji.
Rezygnacja z zewnętrznego finansowania gminnej oświaty w postaci dotacji na działalność Ogniska, a tym samym rezygnacja z prowadzenia istniejącej w Radlinie od 38 lat placówki oświatowej, jest przejawem niegospodarności i działaniem na szkodę społeczności lokalnej, faktycznie uniemożliwiającej sporej grupie radlińskich dzieci, korzystanie z zajęć i rozwijanie swoich pasji.
Do wiadomości:
Starosta Powiatu Wodzisławskiego
Rada Powiatu Wodzisławskiego

Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach:
http://www.nowiny.pl/kultura/81898-radni-z-radlina-zlamali-ustawe.html
http://www.radio90.pl/radlin-decyzja-nalezy-do-burmistrz.html
http://www.radio90.pl/wola-radnych-zostanie-zrealizowana.html