Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Wreszcie rozpoczęła się od lat oczekiwana przez mieszkańców, budowa chodnika wzdłuż ul. Narutowicza. Inwestycja współfinansowana jest po połowie przez Miasto Rybnik i Radlin. Łączny koszt wykonania inwestycji wynosi 392 554,45 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 9 kwietnia 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy, chodnik ma być wykonany w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Wszystko wskazuje więc na to, że już na początku wakacji mieszkańcy ul. Narutowicza odetchną z ulgą i będą mogli bezpiecznie poruszać się po swojej drodze.

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Urząd Miasta w Rybniku ogłosił przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Chodnik będzie budowany po rybnickiej stronie ulicy Narutowicza. Realizacja inwestycji odbędzie się jeszcze w tym roku. Na budowę chodnika zostało wyasygnowane z budżetu miast Radlin i Rybnik po 430 tys. złotych oraz 700 tys. złotych z budżetu miasta Rybnik, na wykupy gruntów. Należy mieć tylko nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana sprawnie i szybko, co pozwoli wreszcie na bezpieczne poruszanie się mieszkańców, po tej szczególnie niebezpiecznej drodze. Poniżej link do informacji o przetargu i dokumentacja techniczna budowy chodnika przy ul. Narutowicza:
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=18060

Projekt budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 15.11.2012 r. Urząd Miasta w Radlinie przedstawił projekt budżetu na 2013 rok. Dochody w budżecie zostały skalkulowane na kwotę 51 242 832,00 złotych, natomiast wydatki na sumę  63 431 180,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 12 188 348,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu ma być głównie emisja obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł. Pozostała część zadłużenia w wysokości 2 688 348,00 zł. ma zostać pokryta z wolnych środków, pożyczek i kredytów. Głównym źródłem generującym deficyt budżetowy są wydatki majątkowe, czyli wydatki związane z inwestycjami. Do większych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013 r. należy zaliczyć m.in. przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Mariackiej – 1 000 000 zł; budowę chodnika przy ul. Narutowicza – 430 000 zł; przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach – 500 000 zł; rozbudowę Szkoły Podstawowej na Głożynach o przedszkole, kuchnię i salę gimnastyczną – 1 500 000 zł; budowę boiska przy ul. Mariackiej – 1 500 000 zł. Na realizację w 2013 r. czeka też słynna już budowa tężni solankowej , w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie za 1 500 000 zł. Z inwestycji, które od dłuższego czasu figurują w Wieloletniej Prognozy  Finansowej, przesunięto na późniejszy okres budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów  (Nowiny Wodzisławskie) oraz parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza. Droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów znajduje się w fazie projektowania już od 2009 r. Jak na drogę, która ma mieć zaledwie 450 m długości, rozłożenie jej budowy aż do 2016 roku, może skutkować tym, że nigdy nie powstanie. Podobnie może być z projektowaniem i budową parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza, który ma być zlokalizowany pod nową częścią cmentarza parafialnego w Biertułtowach. Koncepcję budowy parkingu Urząd Miasta przedstawił jeszcze w 2006 r. Od tego czasu projektowaniem parkingu zajmuje się już trzecia firma i nadal nie widać końca prac projektowych, chociaż termin ich zakończenia upłynął 31 sierpnia br. Również w tym przypadku budowę parkingu przesunięto do roku 2016.