Pismo dotyczące omawiania bezpieczeństwa na sesji w dniu 25.01.2011

Radlin 10.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta Radlin       mgr inż Jacek Sobik 

W nawiązaniu do zaplanowanego na miesiąc styczeń 2011 roku tematu sesji Rady Miasta, dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa w mieście, zwracam się do Pana Przewodniczącego z sugestią zaproszenia na to posiedzenie przedstawicieli firm ESOX oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania  Radnych z  informacją, o stanie hydrantów ulicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców. Ponadto proponuję zaprosić również przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania Radnych z informacją o podejmowanych działaniach przez PZD w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, znajdujących się  w granicach Radlina.
Wnioskuję również, żeby na sesji Rady Miasta podobną informację dotyczącą dróg gminnych przedstawił Zarząd Miasta Radlina. Informacje takie dotychczas nie były prezentowane na sesji Rady Miasta, a są to jedne z ważniejszych tematów dotyczących bezpieczeństwa  mieszkańców.