Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Wreszcie rozpoczęła się od lat oczekiwana przez mieszkańców, budowa chodnika wzdłuż ul. Narutowicza. Inwestycja współfinansowana jest po połowie przez Miasto Rybnik i Radlin. Łączny koszt wykonania inwestycji wynosi 392 554,45 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 9 kwietnia 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy, chodnik ma być wykonany w terminie 90 dni od daty podpisania umowy. Wszystko wskazuje więc na to, że już na początku wakacji mieszkańcy ul. Narutowicza odetchną z ulgą i będą mogli bezpiecznie poruszać się po swojej drodze.

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Urząd Miasta w Rybniku ogłosił przetarg na budowę chodnika przy ul. Narutowicza. Chodnik będzie budowany po rybnickiej stronie ulicy Narutowicza. Realizacja inwestycji odbędzie się jeszcze w tym roku. Na budowę chodnika zostało wyasygnowane z budżetu miast Radlin i Rybnik po 430 tys. złotych oraz 700 tys. złotych z budżetu miasta Rybnik, na wykupy gruntów. Należy mieć tylko nadzieję, że inwestycja zostanie zrealizowana sprawnie i szybko, co pozwoli wreszcie na bezpieczne poruszanie się mieszkańców, po tej szczególnie niebezpiecznej drodze. Poniżej link do informacji o przetargu i dokumentacja techniczna budowy chodnika przy ul. Narutowicza:
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=18060

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie

 

Kanalizacja ul. Sokolska, Narutowicza, Młyńska

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul.Sokolskiej, Narutowicza i Młyńskiej informuję, że w chwili obecnej wykonywany jest projekt kanalizacji dla tych ulic. Z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie projektu kanalizacji oraz z mapką ukazującą zasięg budowy kanalizacji można zapoznać się pod poniższym linkiem:
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2277
W zakładce Interpelacje i pisma znajduje się też pismo i odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie dotyczące budowy kanalizacji w tym rejonie miasta. Budowa kanalizacji będzie prowadzona ze środków budżetowych Miasta Radlin, ponieważ rejon ten nie spełnia wymogów finansowania inwestycji z Funduszu Spójności (120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej) budowanej przez PWiK w Wodzisławiu Śl.