Interpelacja w sprawie wykazu niezrealizowanych projektów z dnia 25.02.2011 r.

Radlin 25.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul.Rymera 15
44-310 Radlin 

Dotyczy: interpelacji w sprawie wykazu niezrealizowanych projektów.

W związku z podanymi w piśmie Burmistrza Radlina do Starosty Wodzisławskiego  z dnia 27.01.2011 r. informacjami dotyczącymi posiadania przez Urząd Miasta  w Radlinie  gotowych projektów na przebudowę   ul. Napierskiego i skrzyżowania Hallera-Sokolska-Rydułtowska, składam interpelację na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin, w sprawie udostępnienia przez Urząd Miasta w Radlinie wykazu projektów dotyczących urbanistyki i infrastruktury, sporządzonych dla Miasta Radlin w latach 2000 – 2010,  a dotychczas niezrealizowanych.
Proszę również o podanie poniesionych przez UM Radlin kosztów wykonania poszczególnych projektów, oraz terminu ich gwarancji  i aktualności, a także podania przyczyn braku realizacji. Ponadto proszę o podanie informacji, które z projektów posiadają aktualne pozwolenia na budowę.
Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź