Nie będzie parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

W Nowinach Wodzisławskich ukazał się artykuł, informujący o odstąpieniu przez Urząd Miasta w Radlinie, od budowy parkingu kaskadowego, który miał być usytuowany pod nową częścią cmentarza, na zboczu Wypandowa. Informacje podane w artykule, nie do końca przedstawiają faktyczne przyczyny wstrzymania budowy parkingu i trwające od wielu lat perypetie z przygotowaniem projektu. Kuriozalny pomysł budowy parkingu kaskadowego, który miał kosztować 1 698 500 zł,  został zapoczątkowany jeszcze w 2006 r. i jest kolejnym przykładem na marnowanie naszych  pieniędzy. Poniesione dotychczas koszty, to koszt zakupu działki – 38.294,60 zł, koszty zakupu i aktualizacji map, odwiertów geologicznych, i wynagrodzenia  przewodniczącego sądu konkursowego – 17.995,90 zł. Nie są znane jeszcze koszty, poniesione na wykonanie obecnego projektu, ale zapewne też będą liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Nikt nie jest też w stanie, oszacować kosztów czasu pracy urzędników UM w Radlinie, straconych na prace nad założeniami do przetargów.
Dodatkowego  jeszcze smaczku sprawie dodaje  fakt, że działka należała do krewnego jednego z radnych.
Pierwsza firma, która zabrała się za projektowanie parkingu w 2006 r. zgodziła się wykonać tę usługę za 112.000 zł. Firma jednak usługi nie wykonała, ze względu na to, jak to ujęto w piśmie do UM w Radlinie  „temat wyjątkowo trudny pod względem projektowym i na pograniczu wykonalności pod względem realizacyjnym”
Firma splajtowała, a kwota 28 000 zł którą wypłacono za część projektu, nie została do dziś odzyskana, pomimo wyroku sądowego, nakazującego firmie zwrot pieniędzy za niedokończony projekt. Druga firma, która wygrała przetarg  w sierpniu 2011 r. chciała wykonać projekt parkingu, tylko za kwotę 27 244,50 zł, ale po zapoznaniu się z terenem, na którym miałby powstać przyszły parking; zrezygnowała z projektowania i nie podpisała umowy z UM w Radlinie. Pomimo znanych trudności, zapewne ze względów ambicjonalnych niektórych osób w urzędzie; w październiku 2011 r. po raz kolejny ogłoszono przetarg na wykonanie projektu parkingu. Za projekt firma zażyczyła sobie 34 440 zł, a później jeszcze UM „dorzucił” 4060 zł na przygotowanie map.
W tym czasie było już znane stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu, o czym informowaliśmy m. in. na sesji Rady Miasta (prot. z sesji RM pkt 16 str.28). Sprawę oczywiście zbagatelizowano, chociaż Pani Burmistrz zapowiedziała że „rozezna sprawę”  Na słowach się skończyło, bo nie z własnej kieszeni płaci za błędne decyzje. Zgodnie z zapowiedzią,  dyrektor PZD oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, wydali decyzję negatywną dla projektu włączenia się do ul. Hallera, ze względu na niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Urząd Miasta w Radlinie odwołał się od tej decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jednak decyzją z dnia 19.10.2012  podtrzymało stanowisko PZD i Wydziału Komunikacji. Dopiero wtedy wyszło na jaw, jaką niebezpieczną niespodziankę kierowcom szykowały władze i urzędnicy. Nachylenie zjazdu przekraczające 15°( dozwolone przepisami 12° ) podwójna linia ciągła na skrzyżowaniu z ul. Hallera, uniemożliwiająca lewoskręty, ograniczenie widoczności,
to tylko część zarzutów, o których można przekonać się, czytając dokumenty zaprezentowane w zakładce Pisma. Dziś próbuje się mamić radnych informacjami (prot. z sesji RM str. 19 pkt.11), o stworzeniu namiastki parkingu i czekaniu na lepsze czasy (zmianę poglądów PZD) co jest nierealne, ze względu na  niepodważalną nawet w przyszłości decyzję SKO.
I tak od lat, trwa „brazylijski serial” z parkingiem kaskadowym w roli głównej, finansowany z pieniędzy radlińskiego podatnika.

Nie będzie parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

W Nowinach Wodzisławskich ukazał się artykuł, informujący o odstąpieniu przez Urząd Miasta w Radlinie, od budowy parkingu kaskadowego, który miał być usytuowany pod nową częścią cmentarza, na zboczu Wypandowa. Informacje podane w artykule nie do końca przedstawiają faktyczne przyczyny wstrzymania budowy parkingu i trwające od wielu lat perypetie z przygotowaniem projektu. Kuriozalny pomysł budowy parkingu kaskadowego, który miał kosztować 1 698 500 zł został zapoczątkowany jeszcze w 2006 r. i jest kolejnym przykładem na marnowanie publicznych pieniędzy. Więcej informacji i dokumentów w sprawie budowy parkingu w zakładce Felietony. Poniżej skany koncepcji parkingu z roku 2006 i 2012.

Projekt budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 15.11.2012 r. Urząd Miasta w Radlinie przedstawił projekt budżetu na 2013 rok. Dochody w budżecie zostały skalkulowane na kwotę 51 242 832,00 złotych, natomiast wydatki na sumę  63 431 180,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 12 188 348,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu ma być głównie emisja obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł. Pozostała część zadłużenia w wysokości 2 688 348,00 zł. ma zostać pokryta z wolnych środków, pożyczek i kredytów. Głównym źródłem generującym deficyt budżetowy są wydatki majątkowe, czyli wydatki związane z inwestycjami. Do większych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013 r. należy zaliczyć m.in. przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Mariackiej – 1 000 000 zł; budowę chodnika przy ul. Narutowicza – 430 000 zł; przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach – 500 000 zł; rozbudowę Szkoły Podstawowej na Głożynach o przedszkole, kuchnię i salę gimnastyczną – 1 500 000 zł; budowę boiska przy ul. Mariackiej – 1 500 000 zł. Na realizację w 2013 r. czeka też słynna już budowa tężni solankowej , w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie za 1 500 000 zł. Z inwestycji, które od dłuższego czasu figurują w Wieloletniej Prognozy  Finansowej, przesunięto na późniejszy okres budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów  (Nowiny Wodzisławskie) oraz parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza. Droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów znajduje się w fazie projektowania już od 2009 r. Jak na drogę, która ma mieć zaledwie 450 m długości, rozłożenie jej budowy aż do 2016 roku, może skutkować tym, że nigdy nie powstanie. Podobnie może być z projektowaniem i budową parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza, który ma być zlokalizowany pod nową częścią cmentarza parafialnego w Biertułtowach. Koncepcję budowy parkingu Urząd Miasta przedstawił jeszcze w 2006 r. Od tego czasu projektowaniem parkingu zajmuje się już trzecia firma i nadal nie widać końca prac projektowych, chociaż termin ich zakończenia upłynął 31 sierpnia br. Również w tym przypadku budowę parkingu przesunięto do roku 2016.

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami Radlina- podsumowanie

Dobiegły końca jesienne spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Radlina.  Najważniejszym tematem spotkań i jednocześnie wzbudzającym najwięcej kontrowersji, było wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej oraz ściśle z tym związanej opłaty za wywóz odpadów. Temat obszerny, wymagający ogromu pracy i dużego zaangażowania ze strony pracowników Urzędu Miasta. Mieszkańcom bowiem, w całej tej „rewolucji śmieciowej” pozostanie jedynie wypełnienie deklaracji o ilości zamieszkałych osób, a później wystawianie śmieci i terminowe uiszczanie opłaty do kasy miejskiej. Celem organizowanych spotkań, było przede wszystkim bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, z informacją  o wprowadzanych zmianach i wyjaśnienie wielu wątpliwości. Szkoda tylko, że nie zadbano o frekwencję, która podobnie jak w wiosennej rundzie spotkań, była wyjątkowo niska. Na spotkanie zorganizowane w OSP Głożyny przybyło 22 mieszkańców, do Hali Zbornej  Koksowni Radlin 8 osób, a w MOK-u  w spotkaniu udział wzięło 34 mieszkańców. Natomiast na spotkanie w Sokolni przyszło ponad 100 osób; część z nich nawet nie dostała się do środka budynku, ze względu na brak miejsca. Ale w tym konkretnym przypadku, wysoka frekwencja nie była zasługą pracowników Referatu Rozwoju UM w Radlinie, których to obowiązkiem jest informowanie mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach, w tym m.in. o spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami. Bądź co bądź, takie spotkania organizowane są po raz pierwszy od 15 lat, więc tym bardziej należało zadbać o ich obszerne rozpropagowanie. Jednak przez prawie miesiąc, nawet w miejskich gablotach informacyjnych nie umieszczono ogłoszeń o spotkaniach. Dopiero po mojej interwencji u Sekretarza Miasta, stosowna informacja ukazała się w gablotach w dniu 22 października, tj. w czasie kiedy trwały już spotkania. Ponadto, w ramach niemałych środków przeznaczonych na promocję; można było  wydrukować choćby 100 plakatów informacyjnych o spotkaniach. Również październikowe wydanie Biuletynu Radlin mogło się ukazać się trochę wcześniej, z powtórzeniem  informacji o planowanych spotkaniach, jakie ukazały się jeszcze we  wrześniowym numerze. Jak było widać po frekwencji, internet czy też facebook, twitter oraz nk, nie docierają jeszcze do wszystkich zainteresowanych. Szkoda, że ciężka praca kilkunastu pracowników Urzędu Miasta, zaangażowanych do przygotowania materiałów oraz spotkań; została przedstawiona tylko garstce mieszkańców Radlina. Pani Burmistrz zapowiedziała kontynuację spotkań wiosną przyszłego roku, będzie więc kolejna szansa na podjęcie działań poprawiających frekwencję.
Poniżej linki do informacji o spotkaniach jakie ukazały się w Nowinach Wodzisławskich oraz telewizji TVT
http://www.nowiny.pl/86824-burmistrz-magiera-w-ogniu-pytan.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-10-24/7671

Wola radnych zostanie zrealizowana ? Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ciąg dalszy.

Widać, że inicjatywa radnego Ludwika Blanika, żeby przekazać (zlikwidować) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, od samego początku ma pecha. Najpierw inicjator i reszta wnioskodawców podpisali się pod wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym wielokrotnie podali błędną nazwę placówki. Wyszło z tego, że chcieli przekazać Staroście placówkę, która nie istnieje. Po poprawieniu błędów, w styczniu br. podjęli uchwałę, którą następnie wojewoda unieważnił, stwierdzając że radni złamali prawo. Okazało się więc, że z takim trudem opracowana pierwsza incjatywa uchwałodawcza dziesięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina nadawała się tylko do kosza. Od marca br. inicjatywę przejęła więc Pani Burmistrz, stwierdzając że „czuje się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem rady” oraz żepracujemy w kraju demokratycznym i  większość jednak ma głos decydujący”  czyli jest zobligowana do przekazania Ogniska do Powiatu Wodzisławskiego. Wytłumaczenie raczej kuriozalne. Po upływie zaledwie 2 miesięcy, w Nowinach Wodzisławskich z dnia 5 czerwca br. ukazuje się zaskakujący artykuł, w którym Pani Burmistrz wyjaśnia przyczyny zerwania rozmów ze Starostą w sprawie przekazania OPP, tłumacząc że zależało jej na utrzymaniu modelu działania Ogniska w podstawówkach, co ułatwiało dotarcie na zajęcia dzieciom i młodzieży z różnych rejonów Radlina. Tłumaczenie raczej cyniczne, bo jak wiadomo, w całej sprawie chodziło przede wszystkim o usunięcie ze stanowiska dyrektora OPP Piotra Cybułki; kontrkandydata Pani Burmistrz w wyborach samorządowych w 2010 r. Tak by się stało, w przypadku przejęcia Ogniska przez Starostę; ponieważ Piotr Cybułka zgodnie z prawem, nie może łączyć stanowiska dyrektora placówki powiatowej i radnego powiatu. Na to właśnie zwracaliśmy  uwagę w naszym stanowisku, przekazanym również Staroście i Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Z tego wszystkiego wynika więc, że usilne starania 10 radnych, które można potraktować jako powyborcze rozliczenia; jak dotychczas spełzły na niczym. Ciekawe na jak długo. Być może dotarło wreszcie do niektórych osób, że takim działaniem przynoszą tylko szkodę radlińskim dzieciom i młodzieży. A po ostatnich zawirowaniach wokół niechlubnego rekordu Radlina z brakiem miejsc w przedszkolach i związanymi z tym głośnymi protestami rodziców przedszkolaków; sprawa traktowania oświaty rzuca raczej nie najlepsze światło na działania Burmistrza Miasta w tej dziedzinie. Obiecywana przez Panią Burmistrz, rozbudowa bazy szkolno-przedszkolnej, która poprawi warunki dopiero za kilka lat, w porównaniu z teraźniejszym wydawaniem pieniędzy podatników na bzdurne pomysły w postaci tężni, parkingu kaskadowego, fontanny z pomnikiem Matki Polki, itp. jest czystą hipokryzją. Może się okazać, że przy takim jak dotychczas, stosowanym przez 15 lat wartościowaniu potrzeb, zaniedługo ktoś w Urzędzie Miasta wpadnie na bardziej fenomenalny pomysł na wydatkowanie pieniędzy, niż rozbudowa bazy szkolno- przedszkolnej. Zapewne nie będzie też autora pomysłu, tak jak stało się to w przypadku tężni. A przedszkolaki w Radlinie dalej będą uczęszczać do przedszkoli usytuowanych w budynkach, które pamiętają  jeszcze  kajzera Wilusia, czyli  czasy przed I Wojną Światową.
Poniżej link do artykułu.
http://www.nowiny.pl/kultura/83812-ognisko-w-radlinie-jednak-po-staremu.html

Wola radnych zostanie zrealizowana ? Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ciąg dalszy

„Wola radnych zostanie zrealizowana”  – tak jeszcze niedawno, bo zaledwie 2 miesiące temu; deklarowała Pani Burmistrz w lokalnych mediach. Przypomnijmy, że chodziło tu o uchwałę podjętą przez 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina, w sprawie przekazania prowadzenia  Ogniska Pracy Pozaszkolnej  do Powiatu Wodzisławskiego. Po upływie zaledwie 2 miesięcy w Nowinach Wodzisławskich z dnia 5 czerwca br. ukazuje się zaskakujący artykuł, z treści którego wynika, że Pani Burmistrz zerwała rozmowy ze starostą w sprawie przekazania OPP powiatowi. Oznacza to, że przynajmniej do końca roku kalendarzowego placówka będzie działać bez żadnych zmian. Więcej w zakładce Felietony

Poniżej linki do informacji w sprawie OPP jakie ukazały się w lokalnych mediach
http://www.nowiny.pl/kultura/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.nowiny.pl/radlin/82093-stanowisko-radnych-rdl-w-sprawie-ogniska-pracy-pozaszkolnej-w-radlinie.html
http://www.nowiny.pl/kultura/81898-radni-z-radlina-zlamali-ustawe.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-opp-przekaza-staroscie-czy-to-odwet-za-wybory-,wia5-3266-4075.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html
http://www.radio90.pl/co-dalej-z-radlinskim-ogniskiem.html
http://www.radio90.pl/radlin-decyzja-nalezy-do-burmistrz.html
http://www.radio90.pl/wola-radnych-zostanie-zrealizowana.html
http://www.nowiny.pl/kultura/83812-ognisko-w-radlinie-jednak-po-staremu.html

Dług publiczny miasta Radlin 2005 – 2011

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi zadłużenia Radlina, poniżej przedstawione zostały wielkości kwotowe długu miasta na przestrzeni lat 2005 – 2011

rok 2005  –   5 560 712,00  zł
rok 2006  –   5 458 298,13  zł
rok 2007  –   3 703 765,65  zł
rok 2008  –   2 341 143,70  zł
rok 2009  –   8 816 965,23  zł
rok 2010  – 13 964 125,75  zł
rok 2011  – 12 455 990,15  zł

Rok 2012  ma być w 15-letniej historii Radlina rekordowy pod względem zadłużenia, które na koniec roku ma wynieść 20 957 821,56 zł czyli  40,2% całego budżetu miasta. W trakcie spotkań z mieszkańcami w marcu br. Pani Burmistrz celowo przedstawiała  wysokość zadłużenia miasta  tylko w ujęciu procentowym, co nie odzwierciedlało rzeczywistej wielkości zadłużenia. Na spotkaniach  nie podano również informacji, dotyczącej kwoty łącznego zadłużenia miasta na koniec 2011 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji, a jedynie przedstawiano kwotę uzyskanej nadwyżki budżetowej za rok 2011.  Takie oddziaływanie socjotechniczne miało na celu zasugerowanie mieszkańcom, że miasto nie posiada zadłużenia. Celowa manipulacja danymi dotyczącymi zadłużenia zastosowana przez Panią Burmistrz, zapewne miała na celu „przyzwyczajanie mieszkańców Radlina do zadłużenia” o czym donosiły niedawno Nowiny Wodzisławskie. Poniżej link do artykułu prasowego.
http://www.nowiny.pl/radlin/82710-przyzwyczajac-mieszkancow-radlina-do-zadluzenia.html

Tężnia za 1,2 mln złotych, czy też może za 1,5 mln?

Okazuje się że sprawa budowy tężni solankowej na Wypandowie nadal budzi kontrowersje wśród mieszkańców Radlina. Dzieje się tak za sprawą dziwnych wypowiedzi władz Radlina, zamieszczonych ostatnio na dwóch portalach internetowych. Na portalu internetowym Nowiny Wodzisławskie, dziennikarz obecny na spotkaniu w Sokolni, zamieścił  informację podaną przez Panią Burmistrz, że miasto zrezygnuje z tego pomysłu, jeśli po wykonaniu biznesplanu okaże się, że bieżące funkcjonowanie przekroczy możliwości finansowe miasta. Koszt inwestycji podany w informacji to 1,2 mln złotych, czyli taki sam jaki zaplanowano w budżecie. Po upływie 3 tygodni ukazuje się na portalu tuwodzislaw.pl  następna informacja z radlińskiego magistratu, w której nie ma już mowy o biznesplanie, dotyczącym kosztów bieżącego funkcjonowania tężni, ale za to dowiadujemy się, że miasto na tę inwestycję chce przeznaczyć około 1,5 mln zł.

„Jeśli wartość inwestycji będzie wyższa niż planujemy, wtedy zastanowimy się na jej realizacją” – przekazał z-ca Burmistrza. To w końcu jaką kwotę planuje przeznaczyć Pani Burmistrz na budowę tężni ? Czyżby to była kolejna pomyłka pisarska, od jakich roiło się w tegorocznej uchwale budżetowej ? W końcu 300 tysięcy złotych dla Pani Burmistrz to żaden pieniądz, tym bardziej że wyłożony nie z własnej kieszeni. Być może, że jest to też tzw. „bąk sondażowy” wypuszczony przez magistrat. Jeśli będzie „śmierdzieć” bo mieszkańcy zorientują się, że chce  im się wyciągnąć z kieszeni kolejne 300 tys. złotych, to zrezygnuje się z pomysłu. A jeśli mieszkańcy nie „poczują bąka” to dołożą jeszcze kilkaset tysięcy do „prezentu” jaki chce im dać Pani Burmistrz na 15 urodziny miasta. Ciekawe też jest stwierdzenie Pani Burmistrz, o wysprzątaniu miasta zaraz po odłączeniu się od Wodzisławia. Od tego czasu minęło już 15 lat, więc najwyższy czas, żeby Pani Burmistrz przyjrzała się terenom, których jest właścicielem. Najpierw trzeba je wysprzątać, a potem będzie czas na rekreację. No bo jak tu wypoczywać w otoczeniu dzikich wysypisk śmieci ? Jeśli Pani Burmistrz nie chce osobiście zapoznać się z obecnym stanem części „swoich” włości, to wystarczy że zajrzy tu oraz tu. „Chcemy, by mieszkańcom dobrze żyło się w Radlinie – podsumowuje burmistrz Barbara Magiera”  Myślę, że bez trwonienia naszych pieniędzy na wizje, do których nikt nie chce się przyznać, możemy żyć jeszcze lepiej, niż tego „chce” Pani Burmistrz.

Poniżej Linki do artykułów:
http://www.nowiny.pl/radlin/82371-burmistrz-wycofa-sie-z-tezni.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,wladze-radlina-dementuja-plotki-budowa-tezni-niezagrozona,wia5-3266-3936.html