Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8 marca 2012 r. unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Poniżej skan pisma Wojewody Śląskiego.