Pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach bocznej Wiosennej i bocznej Sokolskiej z dnia 26.01.2011 r.

Radlin 26.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

Dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach bocznej  Wiosennej                 i bocznej Sokolskiej

W imieniu mieszkańców w/w ulic zwracam się z prośbą o uwzględnienie wykonania  dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej tych ulic, w planach rozbudowy oświetlenia ulicznego w 2011 roku. Realizacja zadania  w postaci zabudowy instalacji oświetlenia ulicznego może być wykonana  w 2012 roku. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej Wiosennej dotyczy odcinka drogi od posesji nr 17 do skrzyżowania z ul. Rydułtowską przy stacji paliw LPG.Część oświetlenia tej ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą główną Wiosenną  do posesji nr 19 została wykonana jeszcze w 1999 roku. Pozostała część oświetlenia ulicy miała zostać wykonana w roku następnym, jednak z braku środków inwestycja ta została przeniesiona na późniejszy okres. Rozbudowa oświetlenia ulicy bocznej Sokolskiej dotyczy odgałęzienia od ulicy głównej Sokolskiej, przy której położone są posesje  nr 34-44.  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na tych ulicach pozwoli na znaczne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Odpowiedź