Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz- zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem, w lokalnej prasie; po raz pierwszy ukazała się informacja Urzędu Miasta w Radlinie, o planowanych inwestycjach w 2012 roku. Dziwne, że mieszkańcy o najważniejszych inwestycjach w mieście dowiadują się z prasy lokalnej, zamiast  z oficjalnych mediów Urzędu Miasta w Radlinie. Jeszcze bardziej dziwne jest, że w artykule nie ma ani jednego słowa na temat finansowania tych „szaleństw”. Takimi informacjami jednak Urząd Miasta w Radlinie chyba nie zamierza się „pochwalić” przed mieszkańcami.
A wynika to z faktu, że inwestycje te będą finansowane z emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek na łączną sumę 10 602 775 zł. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2012, to kwota 20 957 821 zł czyli 40,2% dochodów. I tu Władze Miasta koniecznie powinny zadać sobie pytanie: czy konieczne jest aż tak wysokie zadłużanie miasta i czy nie ma w mieście ważniejszych inwestycji, które lepiej posłużą mieszkańcom?  Kredyty ani pożyczki nie są za darmo- kiedyś trzeba je spłacić i to z odsetkami. Może też wypadałoby, aby włodarze miasta zapytali mieszkańców, czy nie mają innych pomysłów na wydatkowanie pieniędzy, pochodzących głównie z ich podatków. Może zamiast wydawać więcej pieniędzy, wystarczy tylko wydawać je lepiej!
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html