Przedszkole dla wszystkich? Tak, ale w 2014 roku.

Sukcesem zakończył się protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 na Głożynach, którzy nie pozwolili na upchnięcie swoich pociech, w za małej i za ciasnej Szkole Podstawowej nr 3 na Głożynach. Na sesji w dniu 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych, tylko przy Szkole Podstawowej nr 4 na Obszarach i Zespole Szkół Sportowych w Biertułtowach. Akurat w budynkach tych szkół jest dość miejsca na ulokowanie dzieci sześcioletnich, a rodzice wyrazili zgodę na taką przeprowadzkę. Należy przyznać, że protest rodziców z Głożyn, którzy nie pozwolili narzucić sobie najwygodniejszego i najprostszego dla Urzędu Miasta rozwiązania; przyczynił się do innego spojrzenia urzędników i radnych, na problemy  młodych rodziców w naszym mieście. A przede wszystkim, przyczynił się do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w której znalały się zapisy o rozbudowie kompleksu szkolnego SP 3 na Głożynach o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną, za ponad 7 000 000 zł oraz przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach za ponad 3 000 000 zł. Być może, że przy okazji przebudowy przedszkola w Biertułtowach powstanie jeszcze żłobek. Ukończenie wszystkich tych  inwestycji zaplanowano na rok 2014.  Protest rodziców odbił się dość szerokim echem w lokalnych mediach, a także wśród mieszkańców, którzy jak widać,  są coraz bardziej świadomi swoich praw. Poniżej linki do informacji o proteście rodziców w lokalnych mediach.
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-problem-braku-miejsc-w-przedszkolach-rozwiazany-bedzie-nowe-za-7-mln-zl,wia5-3266-4386.html
http://www.radio90.pl/radlin-bedzie-tak-jak-chcieli-rodzice.html
http://www.nowiny.pl/radlin/84204-rodzice-gora-w-sprawie-przedszkola-na-glozynach.html
http://www.radio90.pl/rodzice-6-latkow-z-glozyn-uchwala-tak-ale-bez-nas.html
http://www.radio90.pl/nie-dla-zerowki-w-glozynskiej-szkole.html
http://www.nowiny.pl/83758-goraco-na-glozynach-ludzie-podzieleni-w-sprawie-przedszkola.html

Wola radnych zostanie zrealizowana ? Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie – ciąg dalszy.

Widać, że inicjatywa radnego Ludwika Blanika, żeby przekazać (zlikwidować) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, od samego początku ma pecha. Najpierw inicjator i reszta wnioskodawców podpisali się pod wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym wielokrotnie podali błędną nazwę placówki. Wyszło z tego, że chcieli przekazać Staroście placówkę, która nie istnieje. Po poprawieniu błędów, w styczniu br. podjęli uchwałę, którą następnie wojewoda unieważnił, stwierdzając że radni złamali prawo. Okazało się więc, że z takim trudem opracowana pierwsza incjatywa uchwałodawcza dziesięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina nadawała się tylko do kosza. Od marca br. inicjatywę przejęła więc Pani Burmistrz, stwierdzając że „czuje się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem rady” oraz żepracujemy w kraju demokratycznym i  większość jednak ma głos decydujący”  czyli jest zobligowana do przekazania Ogniska do Powiatu Wodzisławskiego. Wytłumaczenie raczej kuriozalne. Po upływie zaledwie 2 miesięcy, w Nowinach Wodzisławskich z dnia 5 czerwca br. ukazuje się zaskakujący artykuł, w którym Pani Burmistrz wyjaśnia przyczyny zerwania rozmów ze Starostą w sprawie przekazania OPP, tłumacząc że zależało jej na utrzymaniu modelu działania Ogniska w podstawówkach, co ułatwiało dotarcie na zajęcia dzieciom i młodzieży z różnych rejonów Radlina. Tłumaczenie raczej cyniczne, bo jak wiadomo, w całej sprawie chodziło przede wszystkim o usunięcie ze stanowiska dyrektora OPP Piotra Cybułki; kontrkandydata Pani Burmistrz w wyborach samorządowych w 2010 r. Tak by się stało, w przypadku przejęcia Ogniska przez Starostę; ponieważ Piotr Cybułka zgodnie z prawem, nie może łączyć stanowiska dyrektora placówki powiatowej i radnego powiatu. Na to właśnie zwracaliśmy  uwagę w naszym stanowisku, przekazanym również Staroście i Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Z tego wszystkiego wynika więc, że usilne starania 10 radnych, które można potraktować jako powyborcze rozliczenia; jak dotychczas spełzły na niczym. Ciekawe na jak długo. Być może dotarło wreszcie do niektórych osób, że takim działaniem przynoszą tylko szkodę radlińskim dzieciom i młodzieży. A po ostatnich zawirowaniach wokół niechlubnego rekordu Radlina z brakiem miejsc w przedszkolach i związanymi z tym głośnymi protestami rodziców przedszkolaków; sprawa traktowania oświaty rzuca raczej nie najlepsze światło na działania Burmistrza Miasta w tej dziedzinie. Obiecywana przez Panią Burmistrz, rozbudowa bazy szkolno-przedszkolnej, która poprawi warunki dopiero za kilka lat, w porównaniu z teraźniejszym wydawaniem pieniędzy podatników na bzdurne pomysły w postaci tężni, parkingu kaskadowego, fontanny z pomnikiem Matki Polki, itp. jest czystą hipokryzją. Może się okazać, że przy takim jak dotychczas, stosowanym przez 15 lat wartościowaniu potrzeb, zaniedługo ktoś w Urzędzie Miasta wpadnie na bardziej fenomenalny pomysł na wydatkowanie pieniędzy, niż rozbudowa bazy szkolno- przedszkolnej. Zapewne nie będzie też autora pomysłu, tak jak stało się to w przypadku tężni. A przedszkolaki w Radlinie dalej będą uczęszczać do przedszkoli usytuowanych w budynkach, które pamiętają  jeszcze  kajzera Wilusia, czyli  czasy przed I Wojną Światową.
Poniżej link do artykułu.
http://www.nowiny.pl/kultura/83812-ognisko-w-radlinie-jednak-po-staremu.html

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

 Radlin,dnia 28.05.2012 r.


Do Rady Miasta Radlina                                                                                                   

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

W związku z przedstawioną nam w dniu 23.05.2012 r. przez przedstawicieli miasta Radlina z Panią Burmistrz Barbarą Magiera na czele, propozycją utworzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich, My rodzice tych dzieci protestujemy. Nie zgadzamy się na przeniesienie zerówki z Przedszkola nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3.
Argumentujemy to tym iż :
1) Zapisywaliśmy Nasze dzieci do Przedszkola, a nie do szkoły. O zaistniałej sytuacji powinniśmy być poinformowani przed rekrutacją, a nie po jej zakończeniu. Każde z naszych dzieci sześcioletnich ma prawo być przyjęte do Przedszkola nr 1, bo tak stanowią przepisy i zasady rekrutacji, które rodzice znali.
2) Mamy ustawowe prawo wyboru i zgodnie z demokracją chcemy z niego korzystać.
3) Nasze dzieci mają obowiązek przedszkolny, a tym samym mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi 3,4 letnimi dla których zabrakło w tym roku miejsc w Naszym Przedszkolu. (statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział VIII & 12 pkt. 2)
4) Uważamy, że nasze dzieci sześcioletnie nie są jeszcze gotowe na codzienny i bezpośredni kontakt z uczniami Szkoły Podstawowej. Dzieci przedszkolne będą narażone na agresję ze strony dzieci szkolnych, nawet jeśli będzie ona przypadkowa i niezamierzona, a w tym przypadku to nie do uniknięcia, ponieważ dzieci będą przebywały w tym samym budynku, czy na terenie wokół szkoły.
5) Większość naszych dzieci uczęszcza do Przedszkola nr 1 kolejny rok, w związku z czym dzieci znają nauczycieli i otoczenie, zmiana może zaburzyć ich poczucie bezpieczeństwa i źle wpłynąć na ich rozwój emocjonalny.
6) Najważniejsze jest zdrowie psychiczne naszych dzieci, gdyż tylko osoba wychowana w poczuciu bezpieczeństwa ma szansę na prawidłowy rozwój osobowości.
7) Obecnie w Przedszkolu nr 1 Nasze dzieci mają wspaniałe warunki dostosowane do ich potrzeb i wieku oraz świetną kadrę pedagogiczną.
8) Naszym zdaniem przeniesienie zerówki do szkoły ogranicza Naszą wolność wyboru miejsca i sposobu edukacji Naszych dzieci, a także narusza konstytucyjne prawo wolności i równości. Zaproponowane Nam warunki dla utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 są dla Nas, rodziców dzieci sześcioletnich nie do przyjęcia. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę, pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

1) Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole miało by obejmować podstawę programową tj. 5 godzin w specjalnie przystosowanej do tego sali , natomiast dzieci które spędzają w Przedszkolu więcej niż 5 godzin tzw. godziny nadprogramowe spędzać je mają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli szkolnych – co jest niezgodne ze statutem przedszkola (Statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział IV & 8 pkt. 1 )
2) Naszym zdaniem wspólny korytarz z uczniami Szkoły Podstawowej i wspólne wejście nie zapewni dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że szkoła Podstawowa nr 3 nie może zaoferować Naszym dzieciom takich warunków – zwłaszcza rozwoju psychicznego i społecznego – jak gwarantuje to budynek i atmosfera Naszego Przedszkola. ( Statut Przedszkola Publicznego nr 1 Rozdział II & 2 pkt. 2)
3) Nikt nas nie przekonał, iż oddział przedszkolny w szkole będzie na tyle oddzielony od tzw. gwaru szkolnego, że dzieciaki będą mogły tam spokojnie przebywać. Więc gdzie rytm dnia wyznaczony potrzebami dziecka, a nie dzwonkami i krzykliwymi przerwami?
4) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada stołówki ani kuchni ( nasze dzieci miałyby korzystać z naczyń jednorazowego użytku i posiłków donoszonych z głównego budynku Przedszkola nr 1)
5) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada na chwile obecną oddzielnych toalet ani szatni dla przedszkolaków i nie wierzymy, że do września 2012 roku one powstaną (Pani Burmistrz daje Nam żadnych zobowiązań pisemnych w tym zakresie).
6) Szkoła Podstawowa nr 3 nie ma możliwości lokalowych by utworzyć tam Oddział Przedszkolny. Z planu lekcji , który zamieszczony jest na stronie internetowej, jasno wynika, że już dzisiaj zajęte są wszystkie sale lekcyjne, a lekcje odbywają się nawet w świetlicy.
Na zebraniu w Przedszkolu nr 1 w dniu 23.05.2012 r. zabrali również głos rodzice dzieci, które są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, im również nie podoba się pomysł przeniesienia przedszkolaków do Szkoły. Zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie poniosą ich dzieci: wydłużone godziny nauki, lekcje odbywające się np. w świetlicy, do tego hałas i rozgardiasz, który nieodzownie towarzyszy przedszkolakom, a przecież dziecko szkolne potrzebuje ciszy i skupienia podczas nauki.                                        

Rado Miasta Radlina !!!                                                                                         

W 2010 roku społeczność Radlina obdarzyła Państwa zaufaniem i powierzyła Wam do pełnienia ważną dla Nas funkcję społeczną. Teraz w 2012 roku nadszedł czas byście jako Radni zdecydowali czy problemy wyborców są dla Was ważne. Odwołujemy się do Państwa sumienia i rozsądku. Nie chcemy przenosić Naszych dzieci do Szkoły, jeszcze nie teraz, bo zgodnie z ustawą mamy wybór i czas na podjęcie takiej decyzji. Chcemy wierzyć, że Rada Miasta jest wybrana przez Nas i dla Nas.

Rozgoryczeni Rodzice dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Głożynach

Załączniki:
1. Lista podpisów protestujących rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 3 w Radlinie.
2. Lista podpisów mieszkańców Radlina popierających protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Radlinie protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

Do wiadomości:

Rada Miasta Radlina
Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlina
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

Przedszkole dla wszystkich ?

W styczniu br. Radlin wprowadził projekt edukacyjny „Przedszkole dla wszystkich” finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej, która do projektu wartego ponad      750 000 zł włożyła prawie 640 000 zł. Szybko okazało się jednak, że przedszkole nie jest dla wszystkich dzieci. W Radlinie zabrakło miejsc dla 140 dzieci, a z danych demograficznych wynika, że z każdym następnym rokiem problem będzie narastał. Już rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie przez Urząd Miasta miejsc, w których można by zlokalizować dodatkowe oddziały przedszkolne. W związku z tym problemem, skierowaliśmy pismo do Przewodniczącego Rady Miasta, o wprowadzenie do porządku obrad sesji w maju br. punktu dotyczącego przedstawienia przez Burmistrza Miasta, działań jakie zamierza podjąć dla złagodzenia problemu braku miejsc w przedszkolach. Więcej informacji w temacie braku miejsc dla przedszkolaków podane zostanie po przedstawieniu informacji przez Burmistrza Radlina. Poniżej linki do informacji o radlińskim problemie z miejscami dla przedszkolaków.
http://www.nowiny.pl/wodzislaw/83119-przedszkole-w-dawnym-domu-przyjec.html
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-24/81311-niechlubny-rekord-radlina.html
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-17/81072-w-przedszkolach-zabraknie-co-najmniej-700-miejsc.html
http://www.radio90.pl/malo-miejsc-dla-dzieci-w-przedszkolach-ten-problem-takze-w-radlinie.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-04-12/6358

Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Radlin 4.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: przedstawienia informacji w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w maju br. punktu dotyczącego, przedstawienia przez Burmistrza  szczegółowych informacji,  w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Miasta; mających na celu rozwiązanie   problemu braku miejsc w przedszkolach.
Prosimy również o przedstawienie przez Burmistrza, propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyliczeniem szczegółowych kosztów  przystosowania obiektów.